GESTY
 
gesty które nic nie znaczą
to słowa które nic nie mówią
to czyny które nic nie dają
jak myśli które puste się budzą
  
ref.. czy to tylko puste słowa tak to właśnie to
      prawda zawsze zwycięża czy jakoś tak to było
      widzę ostatni światła błysk chociaż on się tli
   
ciosy które nigdy nie zabolą
krzyki co na zawsze milkną
to marsze co nie mają kierunku
jak lata które są tylko chwilą
 
to hasła one zawsze kłamały
to kłamstwa bo ciągle są na fali
to fałsz niech ci lekkim będzie
to człowiek zawsze i wszędzie